نکات عضویت در سایت

1- ایمیل اختیاری می باشد با این حال بهتر است اگر ایمیل  دارید وارد نمایید.

2-  پس از عضویت ، نام کاربری شما شماره موبایل بدون صفر اول می باشد.(مثال 9356786789)

3- برای رمز ورود حتما از کیبورد انگلیسی استفاده کنید.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:60)