نکته

قبل از استفاده از روش کد یکبار مصرف لازم است حتما در سایت ثبت نام کرده باشید.

ضمنا شماره موبایل حتما باید شماره ای باشد که در سایت با آن ثبت نام کردید.