صفحه تشکر

متشکریم، سفارش شما دریافت شد.

  • شماره سفارش: ۱۳۸۷۵
  • تاریخ: شهریور ۳, ۱۴۰۲
  • قیمت نهایی: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • روش پرداخت: پرداخت امن زرین پال

مشخصات سفارش

محصول مجموع
مشاوره فردی انتخاب رشته × 1 ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تشکر از خرید شما
طی ۲۴ ساعت آینده پشتیبان به شماره شما تماس خواهد گرفت تا ساعت دقیق مشاوره را تنظیم کند.

جمع جزء: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
روش پرداخت: پرداخت امن زرین پال
قیمت نهایی: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان