یک هفته رایگان در کلاس های آنلاین

یکشنبه 3 مرداد
ریاضی تجربی
ساعت 17 تا 18:30
لینک ورود
هندسه
ساعت 19 تا 20:30
لینک ورود
فارسی
ساعت 21 تا 22:30
لینک ورود
یکشنبه 3 مرداد
یکشنبه 3 مرداد
دوشنبه 4 مرداد
ریاضی تجربی
ساعت 17 تا 18:30
لینک ورود
زیست
ساعت 19 تا 20:30
لینک ورود
حسابان
ساعت 19 تا 20:30
لینک ورود
گسسته
ساعت 21 تا 22:30
لینک ورود
دوشنبه 4 مرداد
دوشنبه 4 مرداد
سه‌شنبه 5 مرداد
ریاضی انسانی
ساعت 15:30 تا 17:00
لینک ورود
هندسه
ساعت 17 تا 18:30
لینک ورود
ریاضی تجربی
ساعت 19 تا 20:30
لینک ورود
حسابان
ساعت 21 تا 22:30
لینک ورود
سه‌شنبه 5 مرداد
سه‌شنبه 5 مرداد
چهارشنبه 6 مرداد
زبان
ساعت 16 تا 17:30
لینک ورود
زیست
ساعت 19 تا 20:30
لینک ورود
چهارشنبه 6 مرداد
چهارشنبه 6 مرداد
پنجشنبه 7 مرداد
دینی
ساعت 16 تا 17:30
لینک ورود
عربی
ساعت 19 تا 20:30
لینک ورود
پنجشنبه 7 مرداد
پنجشنبه 7 مرداد
جمعه 8 مرداد
فیزیک
ساعت 16 تا 17:30
لینک ورود
جـمعه 8 مرداد
جمعه 8 مرداد