دوره جمع بندی حسابان و ریاضی تجربی کنکور – ترم اول

به دوره جمع بندی رایگان حسابان و ریاضی کنکور خوش آمدید!

این دوره چیست و چگونه برگزار می شود؟ در ویدیو بالا استاد غلامحسینی، دبیر و مجری این دوره تمام نکات و توضیحات لازم را برای شما ارائه می دهند. تمام محتوای این دوره ده روزه ، در کانال تلگرامی استاد به این آدرس نیز قرار دارد.

برنامه مباحث روزانه ( از 16 تا 25 دی )

برنامه مباحث

 • ساعت 8:00 ( فیلم آموزشی )
 • ساعت 9:00 ( نمونه تست )

لینک دریافت

 • ساعت 11:00 ( فیلم حل نمونه تست ها )

تست 4

تست 5

تست 6

تست 7

تست 8

تست 9

تست 10

 • ساعت 18:00 ( آزمون )

 لینک دریافت

 • ساعت 21:00 ( کلاس آنلاین رفع اشکال )

برای پیوستن به کلاس وارد این لینک شوید.

برای مشاهده فیلم ضبط شده کلاس روز اول وارد این لینک شوید

 • ساعت 8:00 ( فیلم آموزشی )
 • ساعت 9:00 ( نمونه تست )

لینک دریافت

 • ساعت 11:00 ( فیلم حل نمونه تست ها )

تست 1

تست 2

تست 3

تست 4

تست 5

تست 6

تست 7

تست 8

تست 9

تست 10

 • ساعت 18:00 ( آزمون )

 لینک دریافت

 • ساعت 21:00 ( کلاس آنلاین رفع اشکال )

برای پیوستن به کلاس وارد این لینک شوید.

برای مشاهده فیلم ضبط شده کلاس روز دوم وارد ابن لینک شوید

 • ساعت 8:00 ( فیلم آموزشی )

رشته تجربی:

رشته ریاضی:

 • ساعت 9:00 ( نمونه تست )

لینک دریافت رشته تجربی

لینک دریافت رشته ریاضی

 • ساعت 11:00 ( فیلم حل نمونه تست ها )

تست 1 ریاضی | تست 1 تجربی

تست 2 ریاضی | تست 2 تجربی

تست 3 ریاضی | تست 3 تجربی

تست 4 ریاضی | تست 4 تجربی

تست 5 ریاضی | تست 5 تجربی

تست 6 ریاضی | تست 6 تجربی

تست 7 ریاضی | تست 7 تجربی

 • ساعت 18:00 ( آزمون )

 لینک دریافت رشته تجربی

لینک دریافت رشته ریاضی

 • ساعت 21:00 ( کلاس آنلاین رفع اشکال )

برای پیوستن به کلاس وارد این لینک شوید.

لینک فیلم ضبط شده کلاس

 • ساعت 8:00 ( فیلم آموزشی )
 • ساعت 9:00 ( نمونه تست )

لینک دریافت

 • ساعت 11:00 ( فیلم حل نمونه تست ها )

تست 1

تست 2

تست 3

تست 4

تست 5

تست 6

تست 7

تست 8

تست 9

تست 10

 • ساعت 18:00 ( آزمون )

 لینک دریافت

 • ساعت 21:00 ( کلاس آنلاین رفع اشکال )

برای پیوستن به کلاس وارد این لینک شوید.

برای مشاهده فیلم ضبط شده کلاس روز پنجم وارد ابن لینک شوید

 • ساعت 8:00 ( فیلم آموزشی )
 • ساعت 9:00 ( نمونه تست )

لینک دریافت

 • ساعت 11:00 ( فیلم حل نمونه تست ها )

تست 1

تست 2

تست 3

تست 4

تست 5

تست 6

تست 7

تست 8

تست 9

تست 10

 • ساعت 18:00 ( آزمون )

 لینک دریافت

 • ساعت 21:00 ( کلاس آنلاین رفع اشکال )

برای پیوستن به کلاس وارد این لینک شوید.

فیلم کلاس حسابان 2

فیلم کلاس گسسته

به زودی …

به زودی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
Subtotal 0 تومان